1
2
3
4
5
6
7
8

Novosti

7.6.2023.

Popis korisnika za Školu plivanja 2023.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Pazin
ŠKOLA PLIVANJA 2023.
R.br. Ime i prezime djeteta1. Vita Tumpić2. Mila Valenta3. Nora Berton4. Mara Pilat5. Juraj Okmaca6. Leonard Batovac7. Lara Mikić8. Leon Konjević Gržetić9. Krisel Zović10. Emili Jelenković11. Luka Družeta12. Dea Močibob13. Asi Škof14. Roko Rafaelić15. Paola Smoković16. Deni Hodžić17. Roko Legović18. Nicol Bravar19. Sofia Mišon20. Alanis Valenta Rabar21. Tomas Dajčić22. Tin Jakovčić23. Neven Hlušička24. Leon Milanović25. Roni Kurelić26. Karlo Jerman27. Rosana Jerman28. Jelenić Iva29. Lenny Ivić30. Tara Vrh Grabrović31. Mia Suman32. Tone Jedrejčić33. Rafael Damijanić34. Mika Deković35. Luka Brečević36. Dino Jakša37. Mateo Vale38. Samuel Merklin39. Tonio Tuhtan

Sufinanciranje roditelja 30,00 eura. Novac se može donijeti u GDCK Pazin radnim danom od 7.00 do 15.00 sati prije početka Škole plivanja.

Više..

31.5.2023.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradskog društva Crvenog križa Pazin

Klasa: 112-02/23-01/03

Urbroj: 2163-1-21-01-23-01, 31.05.2023.

Na temelju članka 28. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Pazin, Odbor Društva raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradskog društva Crvenog križa Pazin.

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

Osnovni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje tri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi ili

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i najmanje 4 godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi.

Dodatni uvjeti:

– poznavanje rada na računalu

– poznavanje engleskog jezika

– aktivno upravljanje motornim vozilom B-kategorije.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine, s mogućnošću reizbora.

Kandidati su dužni priložiti:

– molbu,

– preslik dokumenata o završenom stupnju obrazovanja (preslik diplome),

– potvrdu o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

– preslik potvrda o poznavanju stranog jezika i rada na računalu (iz svjedodžbe ili diplome ili dr.),

– preslik vozačke dozvole,

– motivacijsko pismo,

– viziju rada Gradskog društva Crvenog križa Pazin za četverogodišnje razdoblje na propisanom obrascu M-1.

Ako se javlja kandidat koji je već obnašao dužnost ravnatelja, on mora dostaviti i:

– izvješće o radu ravnatelja tijekom mandata na propisanom M-2 obrascu,

– pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti ravnatelja na propisanom P-1 obrascu,

– potvrdu Središnjeg ureda o pohađanju edukacije za ravnatelje iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika odnosno iz članka 4. stavka 2. ovog Pravilnika ako takvu potvrdu ima.

Propisani obrasci mogu se preuzeti na internetskoj stranici Hrvatskog Crvenog križa (www.hck.hr – Tko smo – Natječaji).

Ispunjeni obrasci dio su formalnih uvjeta javnog natječaja.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave treba dostaviti na adresu: Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo crvenog križa Pazin, Prolaz Ernesta Jelušića 2, 52000 Pazin, s naznakom: »Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice«.

Ravnatelja/icu imenuje Odbor GDCK Pazin uz prethodnu suglasnost Glavnog odbora HCK.

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Podnositelji nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave, niti će se smatrati kandidatima prijavljenima na natječaj, o čemu će dobiti pisanu obavijest.

O rezultatu izbora kandidate će se izvijestiti u roku od osam dana od donošenja odluke o izboru, a najkasnije u roku 30 dana od objavljivanja natječaja.


                                                                    Gradsko društvo Crvenog križa Pazin


Više..


15.5.2023.
Škola plivanja - obavijest o prijavama

Škola plivanja - obavijest o prijavama


Gradsko društvo Crvenog križa Pazin organizirati će Školu plivanja za učenike 1. i 2. razreda Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin (matična i područne). Škola plivanja provodi se u okviru projekta "Sigurnost na vodi" Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja Hrvatskog Crvenog križa s ciljem da se zaštiti život i zdravlje djece kroz prevenciju nesreća vezanih uz vodu/more, smanji rizik od ozljeđivanja, te utapanja djece tijekom boravka uz vodu i u vodi, usvoje i poboljšaju plivačke vještine korisnika, osvijesti i educira korisnike o opasnostima povezanim s vodom  i u vodi, te kodovima sigurnosti na vodi.

Škola plivanja  će se organizirati u Poreču radnim danom od 03. do 14.07.2023.g. Polazak iz Pazina organiziranim autobusom je u 8.00 sati, a povratak u 13.00 sati.
Marendu za sve sudionike osigurati će Društvo "Naša djeca"  Pazin.

           

Upisi u Školu plivanja traju od 22.05.2023.g. od 8.00 sati do 24.05.2023.g. do 12.00 sati. Dijete možete prijaviti isključivo slanjem ispunjenih i potpisanih obrazaca za prijavu:
1.  obrazac za prijavu – izjava o suglasnosti roditelja,
2.  obrazac privole,
na e-mail adresu
ckpazinskolaplivanja@gmail.com.
Prijave se neće zaprimati osobno ili telefonski.
 
Obrasce za prijavu se može preuzeti osobno u prostorijama Društva (Prolaz Ernesta Jelušića 2, Pazin) ili na web stranici Društva (www.crvenikrizpazin.hr).
Prednost pri upisu će imati djeca koja još nisu sudjelovala u Školi plivanja Gradskog društva Crvenog križa Pazina.
Broj sudionika je ograničen (35 djece).


Popis sudionika Škole plivanja biti će objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Gradskog društva Crvenog križa Pazin 07.06.2023.g.

 

Više..

8.5.2023.
Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca – 8. svibnja

Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca – 8. svibnja

Svake godine, 8. svibnja, obilježava se Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u čast dana rođenja Henryja Dunanta koji je utemeljio Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca -najveću i najstariju humanitarnu organizaciju na svijetu koju čine: Međunarodni odbor Crvenog križa, Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te 192 nacionalna društva.

Užasnut stradanjima i prizorima ranjenih vojnika koji su u bitci kod Solferina 1859. godine umirali zbog manjka zdravstvenih djelatnika i sanitetskog materijala, Dunant se angažirao i zajedno s lokalnim stanovništvom organizirao pomaganje svima bez obzira kojoj strani u sukobu pripadali.
To iskustvo potaknulo ga je na razmišljanje. Svoje zamisli iznosi u knjizi „Sjećanje na Solferino“ objavljenoj 1862. godine. Zaključuje da je potrebno u svim zemljama organizirati društva koja bi u mirnodopskom vremenu educirala sanitetsko osoblje, ističe važnost zaštite ranjenika bez obzira kojoj strani u sukobu pripadaju te važnost sklapanja međunarodnih ugovora koji bi propisali rad nacionalnih društava i pri tome omogućili poštivanje njihove neutralnosti. Već 1863. godine sazvana je međunarodna konferencija u Ženevi koja je dala temelj za početak djelovanja Međunarodnog Crvenog križa, danas poznatog kao Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Pokret u svome radu slijedi 7 temeljnih načela: humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost, kojima se omogućuje učinkovita i nepristrana pomoć i podrška ljudima koji su pogođeni prirodnom katastrofom, oružanim sukobom ili nekom drugom kriznom situacijom, ali i svima onima koji zbog različitih životnih okolnosti trebaju neku vrstu humanitarne pomoći.

Zahvaljujući Henryju Dunantu i njegovoj predanosti i želji za pomaganjem ljudima u potrebi, na ovaj se dan u cijelom svijetu slavi posvećenost, trud i rad volontera i zaposlenika Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Živimo u vremenu koje je obilježeno raznim prirodnim nepogodama, katastrofama, ali i ratnim sukobima, koji oduzimaju čovjeku sigurnost i sredstva za život, a često i dostojanstvo. Nažalost, krizne situacije i sukobi najteže pogađaju one najranjivije i zato je ovaj dan izuzetno važan jer slavi humanost, dobrotu i pružanje pomoći i podrške u trenucima kada je najpotrebnije. Posljednjih nekoliko godina pandemija bolesti COVID-19, potresi u Zagrebu i na Banovini, ali i briga oko raseljenog stanovništva iz Ukrajine pokazala je koliko je važno ljudima pružiti pomoć i olakšati svakodnevnicu.

Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca ove godine obilježava se pod sloganom "Sve što radimo, radimo od srca", čime se želi naglasiti predanost i posvećenost društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca svom radu i osiguravanju pristupa najranjivijima. Bez obzira radi li se o kriznim situacijama ili raseljavanju kao posljedici ratnih zbivanja, Crveni križ u svoj rad s pogođenim stanovništvom uvijek ulaže srce, empatiju i suosjećanje.

U Hrvatskoj se od 8. do 15. svibnja obilježava i Tjedan Crvenog križa u kojemu društva Hrvatskog Crvenog križa provode brojne aktivnosti i na taj način upoznaju javnost sa svime onime što Crveni križ u našoj zemlji radi.

Proslavite s nama Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i neumoran rad svih onih koji pomažu ljudima kako bi umanjili patnju te zaštitili ljudsko dostojanstvo i promovirali kulturu mira, toleranciju i zajedništvo.

Tekst preuzet sa www.hck.hr

Više..

Kalendar događanja

Lipanj
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 25
26 27 28 29 30


Info i kontakt

Gradskog društva Crvenog križa Pazin

Adresa

Prolaz Ernesta Jelušića 2
52000 Pazin

Telefon/Fax

Telefax: 052/ 624-079
Telefon: 052/623-405
Ravnateljica: 091 5392549
Dnevni boravak/voditelj pomoći u kući: 052/623-039

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000316
RNO broj: 0010260
NKO broj: 8899 OIB: 35895756430
MB: 03159329
Žiro-račun: HR942402006-1100134118 (ERSTE BANKA)

Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/I-550-01/16-01/11, Ur.broj: 2163-05-03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

<