1
2
3
4
5
6
7
8

Javna nabava > Planovi

Tip Naziv Veličina
Plan nabave za 2019.g. 107 kB
Plan nabave za 2020.g. 297 kB
Plan nabave za 2021.g. 249 kB
Izmjene Plana nabave za 2021.g. 287 kB
Odluka o odabiru PiV SOS - skrb o starijima 592 kB
Druge izmjene plana nabave za 2021.g. 288 kB
Odluka o odabiru PiV SOS - skrb o starijima - ponovljeni postupak 671 kB
Plan nabave za 2022.g. 460 kB
Odluka o odabiru - Usluga prehrane za darivatelje krvi 2022. 406 kB
1. izmjene plana nabave za 2022.g. 456 kB
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za Usluge vanjskog stručnjaka za javnu nabavu za potrebe projekta "SOS-skrb o starijima" 766 kB
2. izmjene Plana nabave za 2022. 432 kB
Odluka o poništenju postupka nabave vozila_SOS-skrb o starijima_GRUPA I 822 kB
Odluka o poništenju postupka nabave vozila_SOS-skrb o starijima_GRUPA II 821 kB
Odluka o poništenju postupka nabave vozila_SOS-skrb o starijima_GRUPA III 829 kB
Odluka o poništenju postupka nabave vozila_SOS-skrb o starijima_GRUPA IV 834 kB
3. izmjene Plana nabave za 2022. 23 kB
Registar Ugovora 22 kB
4. izmjene Plana nabave za 2022. 78 kB
Odluka o odabiru - Osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje cestovnih motornih vozila 76 kB
Ažurirani registar Ugovora 2022 25 kB
Plan nabave za 2023.g. 430 kB
Odluka o odabiru - Usluga prehrane za darivatelje krvi - 2023.g. 80 kB
I. izmjene Plana nabave za 2023. 17 kB
Ažurirani registar ugovora 14.06.2023. 26 kB
Odluka o odabiru Financijska revizija projekta SOS - skrb o starijima 683 kB
Odluka o odabiru - Osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje cestovnih motornih vozila (2023-2024) 600 kB
Plan nabave za 2024.g. 509 kB
I. izmjene Plana nabave za 2024. 509 kB

Povratak

Kalendar događanja

Srpanj
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


Info i kontakt

Gradskog društva Crvenog križa Pazin

Adresa

Prolaz Ernesta Jelušića 2
52000 Pazin

Telefon/Fax

Telefax: 052/ 624-079
Telefon: 052/623-405
Ravnateljica: 091 5392549
Dnevni boravak/voditelj pomoći u kući: 052/623-039

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000316
RNO broj: 0010260
NKO broj: 8899 OIB: 35895756430
MB: 03159329
Žiro-račun: HR942402006-1100134118 (ERSTE BANKA)

Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/I-550-01/16-01/11, Ur.broj: 2163-05-03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

<