1
2
3
4
5
6
7
8

Konferencija programa Prijevoz starijih osoba – Od kućnog praga do potrebitih vrata

Konferencija programa Prijevoz starijih osoba – Od kućnog praga do potrebitih vrata

Sa zadnjim danima godine na izmaku, danas (29. prosinca 2023. godine) održana je  konferencija programa Prijevoz starijih osoba – Od kućnog praga do potrebitih vrata. Radi se o projektu koji je krajem 2022. godine prijavljen na Poziv Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2023. i 2024. godinu za Prioritetno područje 2.: Osiguravanje usluga za starije osobe u zajednici - usluga prijevoza u partnerstvu s Gradom Pazinom.

Cilj programa je da starije osobe što duže ostanu u vlastitom domu, da se smanji rizik od socijalne isključenosti, poveća kvaliteta njihovih života te da se potiče aktivno i zdravo starenje ojačavanjem mreže socijalnih kontakata, senzibiliziranja lokalne zajednice za potrebe starijih osoba i potrebu uzajamnog pomaganja, brige o njima, te unaprjeđuje volonterstvo. Tijekom provedbe programa vozač je prevozio korisnike od kućnog praga do mjesta koja su starijim osobama važna, prema unaprijed definiranom rasporedu i prema potrebi korisnika. Time se povećao osjećaj sigurnosti i smanjio osjećaj socijalne isključenosti starijih osoba koji je posljedica njihove osobne nemoći, prostorne izoliranosti, nedostatka socijalne podrške i udaljenosti od bliskih članova obitelji. Provedbom programa značajno  se podiže kvaliteta života starijih osoba, sprječava prerana institucionalizacija i stvara pozitivno okruženje za život u vlastitom domu.

 

Programom Prijevoz starijih osoba - Od kućnog praga do potrebitih vrata tako se osigurala usluga prijevoza osoba starijih od 65 godina koji žive u vlastitom domu na području Grada Pazina, a ujedno i zadovoljila potreba za mobilnošću te dostupnosti raznih usluga u lokalnoj zajednici.

 

Tijekom godine ciljana skupina pokazala je interes za takav oblik podrške te su u prosjeku odrađene 4 vožnje dnevno za 48 korisnika kojima je i usluga pružena.

Ukupno je prijeđeno 10.216,8 km u razdoblju od 23.ožujka 2023.g. do kraja godine. Korisnici su uslugu prijevoza mogli koristiti radnim danom od 8.00 do 16.00 sati uz obaveznu prethodnu najavu i za njih je bila besplatna.

 

Dugoročne promjene koje će nastati provedbom programa prije svega se odnose na poboljšanje psihosocijalnog i zdravstvenog statusa korisnika Programa odnosno starijih osoba u smislu smanjenja usamljenosti i povećanja osjećaja pripadnosti lokalnoj zajednici kao i povećanoj brizi za vlastito zdravlje  odnosno manjem pobolu stanovništva starije dobi. Ekonomski to znači i manje troškove zdravstvenog sustava.

Ovakvim promjenama doprinosimo općem cilju: smanjenje rizika od socijalne isključenosti i povećanja kvalitete života starijih osoba.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je u 2023.g. financiralo program u iznosu od 15.180,00 eura, a Grad Pazin u iznosu od 1.500,00 eura. Program će se nastaviti provoditi i u 2024. godini za što su osigurana financijska sredstva Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Grada Pazina.


Povratak

Kalendar događanja

Travanj
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 24 25 26 27 28
29 30


Info i kontakt

Gradskog društva Crvenog križa Pazin

Adresa

Prolaz Ernesta Jelušića 2
52000 Pazin

Telefon/Fax

Telefax: 052/ 624-079
Telefon: 052/623-405
Ravnateljica: 091 5392549
Dnevni boravak/voditelj pomoći u kući: 052/623-039

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000316
RNO broj: 0010260
NKO broj: 8899 OIB: 35895756430
MB: 03159329
Žiro-račun: HR942402006-1100134118 (ERSTE BANKA)

Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/I-550-01/16-01/11, Ur.broj: 2163-05-03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

<