1
2
3
4
5
6
7
8

Popis korisnika za Školu plivanja 2023.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Pazin
ŠKOLA PLIVANJA 2023.
R.br. Ime i prezime djeteta1. Vita Tumpić2. Mila Valenta3. Nora Berton4. Mara Pilat5. Juraj Okmaca6. Leonard Batovac7. Lara Mikić8. Leon Konjević Gržetić9. Krisel Zović10. Emili Jelenković11. Luka Družeta12. Dea Močibob13. Asi Škof14. Roko Rafaelić15. Paola Smoković16. Deni Hodžić17. Roko Legović18. Nicol Bravar19. Sofia Mišon20. Alanis Valenta Rabar21. Tomas Dajčić22. Tin Jakovčić23. Neven Hlušička24. Leon Milanović25. Roni Kurelić26. Karlo Jerman27. Rosana Jerman28. Jelenić Iva29. Lenny Ivić30. Tara Vrh Grabrović31. Mia Suman32. Tone Jedrejčić33. Rafael Damijanić34. Mika Deković35. Luka Brečević36. Dino Jakša37. Mateo Vale38. Samuel Merklin39. Tonio Tuhtan

Sufinanciranje roditelja 30,00 eura. Novac se može donijeti u GDCK Pazin radnim danom od 7.00 do 15.00 sati prije početka Škole plivanja.

Vezani dokumenti

Tip Naziv Veličina
Popis korisnika za Školu plivanja 2023. 259 kB

Povratak

Kalendar događanja

Lipanj
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Info i kontakt

Gradskog društva Crvenog križa Pazin

Adresa

Prolaz Ernesta Jelušića 2
52000 Pazin

Telefon/Fax

Telefax: 052/ 624-079
Telefon: 052/623-405
Ravnateljica: 091 5392549
Dnevni boravak/voditelj pomoći u kući: 052/623-039

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000316
RNO broj: 0010260
NKO broj: 8899 OIB: 35895756430
MB: 03159329
Žiro-račun: HR942402006-1100134118 (ERSTE BANKA)

Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/I-550-01/16-01/11, Ur.broj: 2163-05-03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

<