1
2
3
4
5
6
7
8

Sve novosti9.3.2024.
Gradsko natjecanje mladih HCK

Gradsko natjecanje mladih HCK

Gradsko društvo Crvenog križa Pazin je danas, 09.03.2024.g. organiziralo Gradsko natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa.

Natjecanje je održano u Osnovnoj Školi Vladimira Nazora Pazin.
Sudjelovalo je pet ekipa u dvije kategorije:
- ekipe iz Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Područne škole Karojba, Područne škole Trviž u kategoriji podmlatka,
- dvije ekipe iz Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin u kategoriji mladih.

Natjecanje se sastojalo iz dva dijela:
- pismenog dijela - u kojem se provjeravalo znanje o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Hrvatskom Crvenom križu, međunarodnom humanitarnom pravu, ljudskim pravima i pravima djeteta, aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa i prvoj pomoći,
- praktičnog dijela - u kojem  se na radnim pozicijama s realističnim prikazom ozljeda provodila provjera znanja i vještina u pružanju prve pomoći.


        Pobjedničke ekipe, u kategoriji podmlatka ekipa iz PŠ Karojba i u kategoriji mladih ekipa iz Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin predstavljati će školu i Gradsko društvo Crvenog križa Pazin na Međužupanijskom natjecanju mladih društava Crvenog križa Istarske i Primorsko goranske županije koje će se održati 13. travnja 2024.g. u Umagu.

Zahvaljujemo se učenicima koji su se natjecali, mentorima i volonterima koji su pomogli u pripremi i organizaciji natjecanja, a posebno domaćinu – Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin.

Više..

13.2.2024.
Program pogodnosti za članove

Program pogodnosti za članove

Hrvatski Crveni križ je pokrenuo Program pogodnosti za članove kako bi ih nagradio za pomoć u ostvarenju ciljeva Hrvatskog Crvenog križa. Program podrazumijeva razne pogodnosti u vidu dostupnosti kulturnih, sportskih i zabavnih sadržaja, kao i u vidu popusta na robe i usluge partneraHrvatskog Crvenog križa. Prve pogodnosti su već dogovorene, a u tijeku su i dogovori za nove pogodnosti. Članovi se trebaju identificirati svojom članskom iskaznicom ili Potvrdom o članstvu. Pojedini partneri su za identifikaciju na prodajnim mjestima i web shopu dodijelili svoj promo, odnosno identifikacijski kod.


Sve informacije možete dobiti klikom na link: https://www.hck.hr/pogodnosti-za-clanove/12021.

Više..


9.1.2024.
Otvoren apel za prikupljanje pomoći stanovništvu stradalom u potresu u Japanu

Otvoren apel za prikupljanje pomoći stanovništvu stradalom u potresu u Japanu

Hrvatski Crveni križ poziva na solidarnost i pomoć u teškim trenucima koje prolazi Japan nakon katastrofalnog potresa koji je pogodio poluotok Noto u prefekturi Ishikawa, 1. siječnja 2024. godine u 16:10 prema japanskom standardnom vremenu (JST).

U svjetlu ove iznimne prirodne katastrofe, Japansko društvo Crvenog križa (JRCS) već je aktivno uključeno u hitnu koordinaciju.

Hrvatski Crveni križ izražava sućut žrtvama i njihovim obiteljima te otvara apel za prikupljanje financijske pomoći Japanu.

Svi građani i organizacije pozvani su pružiti pomoć na sljedeći način:

1.            uplatom na žiro račun otvoren u Erste&steiermärkische bank d.d.:

IBAN: HR0524020061500137627
MODEL:  00
POZIV NA BROJ ZA APEL: 753
SWIFT CODE ( ZA UPLATE IZ INOZEMSTVA): ESBCHR22
 
2.            Uplatom putem mobilnih aplikacija za plaćanje koristeći barkod:


Preuzeto sa www.hck.hr


3.            Uplatom putem Keks Pay aplikacije.
 
Prikupljena novčana sredstva Hrvatski Crveni križ uplatit će na račun Japanskog Crvenoga križa.

Svaka donacija je od velike važnosti u ovom teškom trenutku, a Hrvatski Crveni križ zahvaljuje unaprijed svima koji će se odazvati ovom apelu za pomoć.


Više..

29.12.2023.
Konferencija programa Prijevoz starijih osoba – Od kućnog praga do potrebitih vrata

Konferencija programa Prijevoz starijih osoba – Od kućnog praga do potrebitih vrata

Sa zadnjim danima godine na izmaku, danas (29. prosinca 2023. godine) održana je  konferencija programa Prijevoz starijih osoba – Od kućnog praga do potrebitih vrata. Radi se o projektu koji je krajem 2022. godine prijavljen na Poziv Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2023. i 2024. godinu za Prioritetno područje 2.: Osiguravanje usluga za starije osobe u zajednici - usluga prijevoza u partnerstvu s Gradom Pazinom.

Cilj programa je da starije osobe što duže ostanu u vlastitom domu, da se smanji rizik od socijalne isključenosti, poveća kvaliteta njihovih života te da se potiče aktivno i zdravo starenje ojačavanjem mreže socijalnih kontakata, senzibiliziranja lokalne zajednice za potrebe starijih osoba i potrebu uzajamnog pomaganja, brige o njima, te unaprjeđuje volonterstvo. Tijekom provedbe programa vozač je prevozio korisnike od kućnog praga do mjesta koja su starijim osobama važna, prema unaprijed definiranom rasporedu i prema potrebi korisnika. Time se povećao osjećaj sigurnosti i smanjio osjećaj socijalne isključenosti starijih osoba koji je posljedica njihove osobne nemoći, prostorne izoliranosti, nedostatka socijalne podrške i udaljenosti od bliskih članova obitelji. Provedbom programa značajno  se podiže kvaliteta života starijih osoba, sprječava prerana institucionalizacija i stvara pozitivno okruženje za život u vlastitom domu.

 

Programom Prijevoz starijih osoba - Od kućnog praga do potrebitih vrata tako se osigurala usluga prijevoza osoba starijih od 65 godina koji žive u vlastitom domu na području Grada Pazina, a ujedno i zadovoljila potreba za mobilnošću te dostupnosti raznih usluga u lokalnoj zajednici.

 

Tijekom godine ciljana skupina pokazala je interes za takav oblik podrške te su u prosjeku odrađene 4 vožnje dnevno za 48 korisnika kojima je i usluga pružena.

Ukupno je prijeđeno 10.216,8 km u razdoblju od 23.ožujka 2023.g. do kraja godine. Korisnici su uslugu prijevoza mogli koristiti radnim danom od 8.00 do 16.00 sati uz obaveznu prethodnu najavu i za njih je bila besplatna.

 

Dugoročne promjene koje će nastati provedbom programa prije svega se odnose na poboljšanje psihosocijalnog i zdravstvenog statusa korisnika Programa odnosno starijih osoba u smislu smanjenja usamljenosti i povećanja osjećaja pripadnosti lokalnoj zajednici kao i povećanoj brizi za vlastito zdravlje  odnosno manjem pobolu stanovništva starije dobi. Ekonomski to znači i manje troškove zdravstvenog sustava.

Ovakvim promjenama doprinosimo općem cilju: smanjenje rizika od socijalne isključenosti i povećanja kvalitete života starijih osoba.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je u 2023.g. financiralo program u iznosu od 15.180,00 eura, a Grad Pazin u iznosu od 1.500,00 eura. Program će se nastaviti provoditi i u 2024. godini za što su osigurana financijska sredstva Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Grada Pazina.

Više..


15.11.2023.

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme - gerontodomaćin/ica

Na temelju članka 26. i 28. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Pazin (Br: 175-XIV/2015, usvojen 29.09.2015.g.), članka 9. Pravilnika o radu Gradskog društva Crvenog križa Pazin (Br: 29-V/2015, usvojen 12.02.2015.g.) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu (Br: 200-XIX/17, od 14.11.2017.g., KLASA: 230-02/23-01/01, URBROJ: 2163-1-21-01-23-01 od 30.06.2023.) Gradsko društvo Crvenog križa Pazin raspisuje

 

OGLAS

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

 

1.       GERONTODOMAĆIN/ICA – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, od 01.01. do 30.06.2024.g., uz probni rok od 3 mjeseca s  mogućnošću produžavanja

Uvjeti:

-          minimalna stručna sprema: NKV,

-          aktivno upravljanje motornim vozilom B kategorije i posjedovanje osobnog automobila.

 

Rad se odvija na području Općine Gračišće i Grada Pazina, a po potrebi na području djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Pazin.

 

Opis poslova:

Pruža usluge:

-          obavljanje kućnih poslova u domu korisnika (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i sl., organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština)

-          održavanje osobne higijene u domu korisnika (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i pomoć kod obavljanja drugih svakodnevnih potreba),

-          prijevoz korisnika ukoliko su za to osigurani uvjeti,

-          dostava obroka ukoliko su za to osigurani uvjeti,

-          ostali poslovi po nalogu ravnatelja/ice.

 

Uz prijavu na Oglas potrebno je priložiti:

- životopis,

- presliku dokaza o završenoj školi (ako kandidatkinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podatci nisu istovjetni, dužna je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.),

- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije,

- dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik uvjerenja nadležnog suda ili ispis elektroničke isprave koji omogućuje provjeru vjerodostojnosti iste, ne starije od 6 mjeseci),

- elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa, ne starije od mjesec dana (e-radna knjižica),

- presliku vozačke dozvole – B kategorija.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati su dužni predočiti izvornike, inače se smatra da je kandidat povukao prijavu na Oglas.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnog propisa, dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Prednost ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) uz prijavu na Oglas dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Oglasa podnose se u roku od 8 dana od dana objave Oglasa na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama GDCK Pazin, osobno ili poštom na adresu: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Pazin, Prolaz Ernesta Jelušića 2, 52000 Pazin s naznakom „Za prijam u radni odnos“.

Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete Oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Oglas. Pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom dostaviti će se putem elektroničke pošte koju je kandidat naveo u prijavi ili poštom.

Nepotpune i nepravovremene Prijave neće se razmatrati.

Kandidat će biti pozvan na razgovor telefonski ili će se poziv dostaviti putem elektroničke pošte prema podacima koje je kandidat naveo u prijavi na Oglas.

Ako kandidat ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Prijavom na Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, kandidati daju suglasnost Gradskom društvu Crvenog križa Pazin, da sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka prijma u radni odnos na određeno vrijeme, da ih može koristiti u svrhu kontaktiranja i objave na internetskim stranicama, te da po okončanju postupka prijma, čuva njihove podatke sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima i Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Na Oglas se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08,138/12, 69/17).

Napomena: riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Zadržava se pravo poništenja Oglasa. Protiv Odluke o poništenju ne postoji mogućnost prigovora.

KLASA: 112-02/23-01/04

URBROJ: 2163-1-21-01-23-01

Pazin, 15.11.2023.g.       

Više..


Kalendar događanja

Svibanj
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
28 29 30 31


Info i kontakt

Gradskog društva Crvenog križa Pazin

Adresa

Prolaz Ernesta Jelušića 2
52000 Pazin

Telefon/Fax

Telefax: 052/ 624-079
Telefon: 052/623-405
Ravnateljica: 091 5392549
Dnevni boravak/voditelj pomoći u kući: 052/623-039

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000316
RNO broj: 0010260
NKO broj: 8899 OIB: 35895756430
MB: 03159329
Žiro-račun: HR942402006-1100134118 (ERSTE BANKA)

Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/I-550-01/16-01/11, Ur.broj: 2163-05-03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

<