1
2
3
4
5
6
7
8

Djelatnosti > Humanitarne i socijalne djelatnosti

Pružanje socijalne usluge pomoć u kući

Grad Pazin i područje Pazinštine (općine Cerovlje, Gračišće,  Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi, Tinjan) jedino je područje u Istarskoj županiji koje nema Dom za starije osobe i jedini oblik skrbi za starije osobe je izvaninstitucionalna skrb koja se provodi kroz pružanje socijalne usluge pomoć u kući.

Od 2008. godine socijalnu uslugu pomoć u kući na navedenom području kao i na području Općine Žminj pruža Gradsko društvo Crvenog križa Pazin, a sufinancira se od strane nadležnog Ministarstva, Istarske županije, Grada Pazina i  Općina: Cerovlje, Gračišće,  Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi, Tinjan i Žminj. 

Socijalna usluga pomoć u kući obuhvaća: obavljanje kućnih poslova u domu korisnika (nositelj aktivnosti gerontodomaćica), održavanje osobne higijene u domu korisnika (nositelj aktivnosti gerontodomaćica), zadovoljavanje drugih potreba u domu korisnika - uređenje okućnice i drugi tehnički poslovi u domu korisnika (nositelj aktivnosti pomoćni radnik), dostava gotovih obroka.

Zaposleno je 7 djelatnika: 4 gerontodomaćice, pomoćni radnik, voditelj pružanja socijalne usluge pomoć u kući, te na pola radnog vremena referentica za opće i računovodstvene poslove.

Ciljevi programa:

Opći cilj: očuvati kontinuitet i razviti socijalne usluge koje pridonose poboljšanju kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici

Posebni ciljevi koji se postižu provedbom Programa :

1. Povećati broj osoba starije životne dobi aktivno uključenih  u život  lokalne zajednice

2. Pomoći osobama starije životne dobi da što duže i kvalitetnije žive u vlastitom domu 

3. Povećati broj volontera uključenih u aktivnosti programa 

4. Smanjiti osjećaj osamljenosti osoba starije životne dobi

5. Unaprijediti subjektivni osjećaj sigurnosti i općeg zdravstvenog stanja 

 

Najčešće usluge koje se  pružaju korisnicima su: razgovori i druženje, pomoć u socijalnoj integraciji, poticanje međugeneracijske solidarnosti, održavanje čistoće stambenog prostora, omogućavanje telefonskog kontakta, ostale usluge u kući i okućnici, kontrola redovitog uzimanja lijekova, dostava lijekova korisnicima. Dalje slijede usluge: dostava namirnica, pomoć u pripremi obroka, pranje i glačanje rublja, pomoć u obavljanju administrativnih poslova, koordinacija s drugim nadležnim institucijama, pomoć pri kupanju polupokretnih i nepokretnih osoba uz prisutnost patronažne medicinske sestre ili pružatelja usluge „kućne njege“, sitni popravci u kući, košnja trave, piljenje i cijepanje drva. 

Direktni korisnici obuhvaćeni programom/projektom su stanovnici Grada Pazina i osam susjednih općina, stariji od 65 godina (iznimno mlađi od 65 godina ukoliko se radi o osobama: teško narušenog zdravstvenog stanja, kroničnim bolesnicima, teže pokretnim ili nepokretnim osobama), prioritetno oni koji žive u samačkim staračkim domaćinstvima, niskog socioekonomskog statusa i lošeg zdravstvenog stanja. 

Za korisnike s mirovinom do 1.500,00 kuna nadležno Minstarstvo financira pružanje socijalnih usluga u 100% iznosu, dok za korisnike s mirovinama od 1.501,00 do 2.000,00 kuna, Ministarstvo pružanje odobrenih socijalnih usluga financira u 50% iznosu. Za te korisnike Centri za socijalnu skrb Pazin i Rovinj izdaje Rješenje kojim se korisniku priznaje pravo na socijalnu uslugu pomoć u kući.

Ostalim korisnicima, koji imaju mirovinu višu od 2.001,00 kunu, a samim time i nemogućnost dobivanja rješenja CZSS o priznavanju prava na socijalnu uslugu pomoći u kući pružaju se usluge pomoći u kući uz suglasnost Jedinica lokalne samouprave. Tu se radi prvenstveno o korisnicima usluga koji žive u samačkim domaćinstvima, narušenoga su zdravlja (stopostotni invalidi, stare i nemoćne osobe koje su nedavno operirane …), a mirovine im prelaze socijalni prag koji je propisalo Ministarstvo, te iz navedenih razloga ne mogu dobiti rješenje CZSS o priznavanju prava na socijalnu uslugu pomoć u kući. Povratak

Kalendar događanja

Srpanj
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


Info i kontakt

Gradskog društva Crvenog križa Pazin

Adresa

Prolaz Ernesta Jelušića 2
52000 Pazin

Telefon/Fax

Telefax: 052/ 624-079
Telefon: 052/623-405
Ravnateljica: 091 5392549
Dnevni boravak/voditelj pomoći u kući: 052/623-039

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000316
RNO broj: 0010260
NKO broj: 8899 OIB: 35895756430
MB: 03159329
Žiro-račun: HR942402006-1100134118 (ERSTE BANKA)

Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/I-550-01/16-01/11, Ur.broj: 2163-05-03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

<