1
2
3
4
5
6
7
8

Djelatnosti

Služba spašavanja života na vodi

Projekt „Sigurnost na vodi“ Hrvatskog Crvenog križa provodi se s ciljem osvješćivanja javnosti o opasnostima i rizicima povezanim s vodom i kodovima sigurnosti na vodi.

Glavna je poruka projekta – zabavite se i budite na oprezu, a njegova su ciljna skupina djeca i mladež.


Aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Pazin: 

Rad s djecom na upoznavanju kodeksa sigurnosti na vodi (radionice „Nauči kodeks sigurnosti na vodi“  – provodi se u trećim razredima osnovne škole,

Usvajanje i poboljšanje plivačkih vještina kod djece - Škole za neplivače – za učenike od 01. do 4. razreda osnovne škole,

Podizanje razine sigurnosti djece i mladih edukacijom pedagoških djelatnika u području prve pomoći i osnovnih tehnika spašavanja na vodi (seminar Slučajni spasilac),

Promicanje ekološke osviještenosti javnosti – projekt „Crveni križ u plavom okviru“ – eko radionice i akcija čišćenja.Povratak

Kalendar događanja

Srpanj
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


Info i kontakt

Gradskog društva Crvenog križa Pazin

Adresa

Prolaz Ernesta Jelušića 2
52000 Pazin

Telefon/Fax

Telefax: 052/ 624-079
Telefon: 052/623-405
Ravnateljica: 091 5392549
Dnevni boravak/voditelj pomoći u kući: 052/623-039

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000316
RNO broj: 0010260
NKO broj: 8899 OIB: 35895756430
MB: 03159329
Žiro-račun: HR942402006-1100134118 (ERSTE BANKA)

Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/I-550-01/16-01/11, Ur.broj: 2163-05-03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

<