1
2
3
4
5
6
7
8

Aktivnosti u Tjednu Crvenog križa

Aktivnosti u Tjednu Crvenog križa

U Tjednu Crvenog križa Gradsko društvo Crvenog križa Pazin organizira:

- četvrtak, 12. svibnja 2022.g. od 9 do 11 sati na Trgu slobode u Pazinu - Mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi - u suradnji s Patronažnom službom Istarskih domova zdravlja - Ispostava Pazin, čime će se obilježiti i Međunarodni dan sestrinstva,


- petak, 13. svibnja 2022.g. od 9 do 17 sati (pauza od 12 do 13 sati) u dvorani Istra Spomen doma u Pazinu - Akcija darivanja krvi - u suradnji s Kliničkim zavodom za Transfuzijsku medicinu KBC-a Rijeka.


Povratak

Kalendar događanja

Svibanj
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
28 29 30 31


Info i kontakt

Gradskog društva Crvenog križa Pazin

Adresa

Prolaz Ernesta Jelušića 2
52000 Pazin

Telefon/Fax

Telefax: 052/ 624-079
Telefon: 052/623-405
Ravnateljica: 091 5392549
Dnevni boravak/voditelj pomoći u kući: 052/623-039

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000316
RNO broj: 0010260
NKO broj: 8899 OIB: 35895756430
MB: 03159329
Žiro-račun: HR942402006-1100134118 (ERSTE BANKA)

Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/I-550-01/16-01/11, Ur.broj: 2163-05-03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

<