1
2
3
4
5
6
7
8

Blagdanski poklon bonovi za djecu

Blagdanski poklon bonovi za djecu

Hrvatski Crveni križ organizirao je akciju „Za sretnije dječje blagdane“ u sklopu koje će djeci u siromaštvu darovati blagdanske poklon bonove u iznosu od sto kuna. Poklon bonovi namijenjeni su djeci u dobi od 0 do 18 godina, a pravo na njega imaju djeca iz obitelji koje su korisnici zajamčene minimalne naknade ili sukladno nekom drugom socijalnom kriteriju u skladu sa svojom procjenom potreba na terenu.  

Uz Zagrebačku banku, akciju „Za sretnije dječje blagdane“ podržali su i ZB Invest d.o.o., Tetra Pak d.o.o., TELE 2 d.o.o., Coca-Cola, Šibensko-kninska županija i OMCO Croatia d.o.o. te djelatnici Hrvatskog Crvenog križa koji su donirali vlastita sredstva.
Uz poklon bonove, djeci će biti podijeljena i prigodna pisma kako bi znali da nisu sami i da postoje brojni ljudi koji misle na njih.

Gradsko društvo Crvenog križa Pazin podijeliti će 40 poklon bonova.


https://www.hck.hr/novosti/blagdanski-poklon-bonovi-za-7-680-djece-diljem-hrvatske/10604 


Povratak

Kalendar događanja

Listopad
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


Info i kontakt

Gradskog društva Crvenog križa Pazin

Adresa

Prolaz Ernesta Jelušića 2
52000 Pazin

Telefon/Fax

Telefax: 052/ 624-079
Telefon: 052/623-405
Ravnateljica: 091 5392549
Dnevni boravak/voditelj pomoći u kući: 052/623-039

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000316
RNO broj: 0010260
NKO broj: 8899 OIB: 35895756430
MB: 03159329
Žiro-račun: HR942402006-1100134118 (ERSTE BANKA)

Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/I-550-01/16-01/11, Ur.broj: 2163-05-03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

<