HRVATSKI CRVENI KRIŽ - GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PAZIN
1
2
3
4
5
6
7
8

Obilježen Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima

Obilježen Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima

Danas, 18.10.2019.g. je Gradsko društvo Crvenog križa Pazin u suradnji s Policijskom postajom Pazin  na Trgu slobode u Pazinu obilježilo Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima. Građani su ispunjavali informativni upitnik. Podijeljen je edukativni materijal.

Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima obilježava se od 2007. godine na prijedlog Europske komisije i uz preporuku Europskog parlamenta. Cilj obilježavanja je jačanje svijesti javnosti i donositelja odluka o potrebi donošenja boljih politika prevencije i borbe protiv trgovanja ljudima, obzirom se radi o jednom od najbrže rastućih i najunosnijih oblika zločina. Svake godine, tisuće žena, djece i muškaraca postanu žrtvama trgovanja ljudima u vlastitim zemljama i inozemstvu. Trgovanje ljudima prisutno je u svim zemljama svijeta.

Trgovanje ljudima je jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava. Obuhvaća vrbovanje, transport, prebacivanje i skrivanje osoba korištenjem prijetnje, sile, prijevare ili obmane u svrhu iskorištavanja. Riječ je dobro organiziranom kriminalu koji se ujedno svrstava u najprofitabilnije kriminalne djelatnosti.

Prema procjenama, diljem svijeta preko 4 milijuna djece, žena i muškaraca prisiljeno je na prostituciju, prisilni rad po kućanstvima, rad na poljima, prosjačenje, prisilno sklapanje braka ili kriminal.
Hrvatski Crveni križ od 2002. godine aktivno djeluje na području odgovora na trgovanje ljudima i radi na prevenciji, edukaciji, izgradnji kapaciteta te izravnoj pomoći i zaštiti žrtava trgovanja ljudima. U suradnji s lokalnim društvima Crvenog križa provodi edukaciju djece i mladih o trgovanju ljudima, a osobita pozornost usmjerena je na mlade osobe koje završavaju obrazovanje i ulaze na tržište rada.

Trgovanje ljudima jedno je od najozbiljnijih kršenja ljudskih prava suvremenog doba.

 


Povratak

Kalendar događanja

Lipanj
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30


Info i kontakt

Gradskog društva Crvenog križa Pazin

Adresa

Prolaz Ernesta Jelušića 2
52000 Pazin

Telefon/Fax

Telefax: 052/ 624-079
Telefon: 052/623-405
Ravnateljica: 091 5392549
Dnevni boravak/voditelj pomoći u kući: 052/623-039

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000316
RNO broj: 0010260
NKO broj: 8899 OIB: 35895756430
MB: 03159329
Žiro-račun: HR942402006-1100134118 (ERSTE BANKA)

Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/I-550-01/16-01/11, Ur.broj: 2163-05-03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

<