1
2
3
4
5
6
7
8

Održane sjednice Skupštine


 Zbog epidemioloških mjera i preporuka Stožera civilne zaštite s ciljem prevencije i širenja zaraze koronavirusom, Gradsko društvo Crvenog križa Pazin je u  prosincu održalo sjednice Skupštine  na daljinu.

Redovna sjednica Skupštine održana je od ponedjeljka, 14.12.2020.g. od 8.00 sati do utorka, 15.12.2020.g. u 14.59 sati. Zastupnici su usvojili:

- Izvješće o radu i financijsko izvješće za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020.g.,

- Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradskog društva Crvenog križa Pazin za razdoblje od  01.01.2017. do 30.06.2020.g.,

- Rebalans financijskog plana za 2020.g.

 

Izborno - konstituirajuća sjednica Skupštine  održana je od srijede 16.12.2020.g. od 8.00 sati do četvrtka, 17.12.2020.g. do 14.59 sati.

Konstituirana je Skupština GDCK Pazin za razdoblje od 2020. do 2024.g.

Zastupnici iz Osnovnog društva Crvenog križa:

-    Grada Pazina:  Dr. Ana Rojnić Bučić, dr. Sanjin Bučić, Vesna Ivančić, Kristina Jurić, Elena Stranić, Nataša Putinja, Rosanka Ujčić, Marina Lovrinić, Marija Bravar, Željka Nefat i Anna Svilar.

- Općina Lupoglav - Cerovlje – Gračišće:  Marija Bašić, Đulijana Brajuha, Silvija Klarić.

- Općina Motovun – Karojba – Tinjan – Sv. Petar u Šumi:  Jugoslava Šantov Učkar, Romina Brumnić, Irene Deltin, Paula Jurman.

- Zastupnici iz Aktiva DDK:  Viliam Šepić, Edita Vranić, Marija Dagostin.

Ukupno 21 zastupnik.

 

Za članove Odbora Gradskog društva Crvenog križa Pazin imenovani su:      

            1. dr. Ana Rojnić Bučić,

            2. dr. Sanjin Bučić,

            3. Vesna Ivančić,

      4. Silvija Klarić,

      5. Paula Jurman,

      6. Irene Deltin,

      7. Elena Stranić.

 

Dr. Ana Rojnić Bučić izabrana je za predsjednicu GDCK Pazin, a dr. Sanjina Bučić i Irene Deltin za potpredsjednike GDCK Pazin.

 

Za članove Nadzornog odbora imenovane su:

               1. Edita Vranić, predsjednica,

               2. Kristina Jurić, član,

               3. Romina Brumnić, član.

 

Za zastupnike za Skupštinu Društva Crvenog križa Istarske županije imenovane su:

  1. Paula Jurman,
  2. Kristina Jurić,
  3. Željka Nefat,

te je Paula Jurman predložena za člana Odbora Društva Crvenog križa Istarske županije.

 

Za  zastupnicu u Skupštini Hrvatskog Crvenog križa odabrana je Anna Svilar.

 

Zastupnici su usvojili:

- Strateški plan Gradskog društva Crvenog križa Pazin za razdoblje od 2020. do 2024.,

- Plan i program rada GDCK Pazin za 2021.g.,

- Plan prihoda i rashoda za 2021.g.,

- Obrazloženje financijskog plana za 2021.g.,

- Plan zaduženja i otplata za 2021.g.

 

 

 

 

 


Povratak

Kalendar događanja

Listopad
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


Info i kontakt

Gradskog društva Crvenog križa Pazin

Adresa

Prolaz Ernesta Jelušića 2
52000 Pazin

Telefon/Fax

Telefax: 052/ 624-079
Telefon: 052/623-405
Ravnateljica: 091 5392549
Dnevni boravak/voditelj pomoći u kući: 052/623-039

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000316
RNO broj: 0010260
NKO broj: 8899 OIB: 35895756430
MB: 03159329
Žiro-račun: HR942402006-1100134118 (ERSTE BANKA)

Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/I-550-01/16-01/11, Ur.broj: 2163-05-03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

<