1
2
3
4
5
6
7
8

Seminar klubova mladih Crvenog križa Istarske županije

Seminar klubova mladih Crvenog križa Istarske županije

Proteklog vikenda u domu Crvenog križa u Novom Vinodolskom održan je seminar klubova mladih Crvenog križa Istarske županije kojem je prisustvovalo dvadesetak članova, od kojih tri iz Pazina. Tijekom trodnevnog seminara održane su radionice i predavanja na temu klimatskih promjena i mentalnog zdravlja.
Više o održanom seminaru možete pročitati na: https://www.hck-istra.hr/


Povratak

Kalendar događanja

Listopad
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Info i kontakt

Gradskog društva Crvenog križa Pazin

Adresa

Prolaz Ernesta Jelušića 2
52000 Pazin

Telefon/Fax

Telefax: 052/ 624-079
Telefon: 052/623-405
Ravnateljica: 091 5392549
Dnevni boravak/voditelj pomoći u kući: 052/623-039

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000316
RNO broj: 0010260
NKO broj: 8899 OIB: 35895756430
MB: 03159329
Žiro-račun: HR942402006-1100134118 (ERSTE BANKA)

Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/I-550-01/16-01/11, Ur.broj: 2163-05-03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

<