HRVATSKI CRVENI KRIŽ - GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PAZIN
1
2
3
4
5
6
7
8

Sigurno u školu s HAK-om 2019. i predstavljanje udruga

Sigurno u školu s HAK-om 2019. i predstavljanje udruga

Volonteri i djelatnici Gradskog društva Crvenog križa Pazin sudjelovali su danas u prometno-preventinoj i edukativnoj akciji "Sigurno u školu s HAK-om 2019." održanoj na Trgu slobode u Pazinu i na predstavljanju udruga učenicima 1. razreda OŠ Vladimira Nazora Pazin u prostorijama Gradsko školske sportske dvorane Pazin.


Povratak

Kalendar događanja

Veljača
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29


Info i kontakt

Gradskog društva Crvenog križa Pazin

Adresa

Prolaz Ernesta Jelušića 2
52000 Pazin

Telefon/Fax

Telefax: 052/ 624-079
Telefon: 052/623-405
Ravnateljica: 091 5392549
Dnevni boravak/voditelj pomoći u kući: 052/624-039

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000316
RNO broj: 0010260
NKO broj: 8899 OIB: 35895756430
MB: 03159329
Žiro-račun: HR942402006-1100134118 (ERSTE BANKA)

Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/I-550-01/16-01/11, Ur.broj: 2163-05-03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

<