HRVATSKI CRVENI KRIŽ - GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PAZIN
1
2
3
4
5
6
7
8

SOLIDARNOST NA DJELU 2020.

SOLIDARNOST NA DJELU 2020.

Danas se provodi 48. akcija "Solidarnost na djelu 2020" kao zajednička akcija svih društava Hrvatskog Crvenog križa. Akcija se provodi pod sloganom "Ne dvoji, za drugog izdvoji".
Gradsko društvo Crvenog križa Pazin akciju će provesti u suradnji sa školama, te će danas od 10.00 do 12.00 sati djelatnici i volonteri biti na Trgu slobode u Pazinu.
U akciji će se prikupljati novac. Građanima će za donirani novac biti uručen novčani bon. Bon će imati oznaku vrijednosti od jedne ili pet kuna, pripadajući broj, te pečat Gradskog društva Crvenog križa Pazin.
Darovani novac namijeniti će se za nabavu artikala za pripremu paketa povodom novogodišnjih blagdana koji će se podijeliti osobama u potrebi.


Povratak

Kalendar događanja

Listopad
1 2 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 31


Info i kontakt

Gradskog društva Crvenog križa Pazin

Adresa

Prolaz Ernesta Jelušića 2
52000 Pazin

Telefon/Fax

Telefax: 052/ 624-079
Telefon: 052/623-405
Ravnateljica: 091 5392549
Dnevni boravak/voditelj pomoći u kući: 052/623-039

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000316
RNO broj: 0010260
NKO broj: 8899 OIB: 35895756430
MB: 03159329
Žiro-račun: HR942402006-1100134118 (ERSTE BANKA)

Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/I-550-01/16-01/11, Ur.broj: 2163-05-03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

<