1
2
3
4
5
6
7
8

Djelatnosti

Rad s mladima

Program rada s mladima pokrenut je s ciljem razvijanja osjećaja humanosti, tolerancije, suosjećanja i razumijevanja među mladima. Jedna je od njegovih zadaća uključiti što veći broj mladih u različite aktivnosti i programe Crvenog križa kako bi im se omogućilo kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, stjecanje novih znanja i vještina, međusobno povezivanje. Rad mladih obuhvaća sljedeće zadaće: odgoj za humanost, zdravstveni odgoj, razvijanje socijalne svijesti. Postavljene se zadaće postižu izobrazbom mladih na predavanjima i u radionicama Crvenog križa te provedbom naučenog u praksi i uključivanjem u volonterske aktivnosti.

Natjecanja mladih Crvenog križa - organiziraju se na gradskoj, županijskoj i nacionalnoj razini. Djeca se, prema vlastitom izboru, uključuju u programe edukacija, priprema natjecanja kao i samo natjecanje, koje uključuje znanje o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Hrvatskom Crvenom križu, međunarodnom humanitarnom pravu, ljudskim pravima  i prvoj pomoći, te u praktičnom dijelu - na radnim pozicijama s realističnim prikazom ozljeda, znanja i vještina u pružanju prve pomoći. 

Klub mladih pri Gradskom društvu Crvenog križa Pazin okuplja mlade iz osnovnih i srednjih škola i educira ih i priprema za sudjelovanje u organiziranim aktivnostima (Tjedan Hrvatskog Crvenog križa, Svjetski dan prve pomoći, akcija "Solidarnost na djelu", aktivnosti sa starijim osobama,…). 

Radionice: - „Poznajem li Crveni križ?“ - za učenike 6. razreda osnovne škole,

                   - „Mišica Milica“ – trgovanje ljudima – za učenike 2. razreda osnovne škole,

                   - Istraživanje humanitarnog prava – 3. razred srednje škole,

                   - radionice s ciljem animacije mladih za dobrovoljno davanje krvi.

Posjete djece iz vrtića i škole s ciljem upoznavanja djece s aktivnostima Crvenog križa.Povratak

Kalendar događanja

Lipanj
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Info i kontakt

Gradskog društva Crvenog križa Pazin

Adresa

Prolaz Ernesta Jelušića 2
52000 Pazin

Telefon/Fax

Telefax: 052/ 624-079
Telefon: 052/623-405
Ravnateljica: 091 5392549
Dnevni boravak/voditelj pomoći u kući: 052/623-039

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000316
RNO broj: 0010260
NKO broj: 8899 OIB: 35895756430
MB: 03159329
Žiro-račun: HR942402006-1100134118 (ERSTE BANKA)

Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/I-550-01/16-01/11, Ur.broj: 2163-05-03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

<